Om Svenska mordfall

Svenska mordfall har, inspirerad av den numera insomnade Danske Drabssager, som mål att ge en överblick över fall av dödligt våld (mord, dråp, dödsmisshandel) i svensk kriminalhistoria. Observera att Svenska mordfall inte gör anspråk på att vara en komplett databas över fall av dödligt våld. Svenska mordfall uppdateras löpande.